Tartalom Tartalom

Az adatbázis Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket ill. összefoglaló művekre vonatkozó részleteit tartalmazza. Az adatokat a XX. század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. Az itt elhelyezett anyagon túl a megyetörténeti kutatás forrásául szolgálhat a legújabb irodalmat feltáró helyismereti adatbázisunk: http://www.bdmk.hu

Digitalizált művek Digitalizált művek

  A Munkaszolgálatosok Exhumációs és Síremlék Bizottságai
10.000 hazahozott hősi halott   Budapest, 1948. 96 p. 

 

 KAPOSSY János
1900 év művészete Savaria fórumán  Budapest, 1944. 11 p.

 

 Kovats S. János
A könyvnyomtatás története Vasmegyében  Szombathely, 1891. 79 p.

 

Magyarország és a nagyvilág   III. évfolyam, 1898. márczius, Budapest

 

 FÉNYES Elek
Magyarország geographiai szótára  Pest, Trattner-Károlyi ny. 1836. 334-417 p.

 

 CSÁNKI Dezső
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában  Bp. MTI II. köt. 1894. 708-860 p.

 

 CSÁNKI Dezső
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában  Bp. MTI III. köt. 1897. 581-668 p. 

 

Magyarország vármegyéi és városai  Szerk. Borovszky Samu. Bp. 1896-1914. 1. köt. Vasvármegye. Bp. 1898. XI. 622 p.

 

Szombathely, 1777-1927: jubiláris emlékalbum   Szerk. Fehér Károly, Szombathely, 1927. 272, LXXII p.

 

 Dr. Thirring Gusztáv

Szombathely és környékének részletes kalauza Budapest, 1933. 35 p.

 

KUNC Adolf – KÁRPÁTI Kelemen
Szombathely rend. tanácsú város monográfiája Szombathely, 1880. 531 p.

 

A szombathelyi egyházmegye története  I. kötet.  Szerk. Géfin Gyula. Szombathely, 1929. 445 p.

 

A szombathelyi egyházmegye története  II. kötet. (1-2. rész) Szerk. Géfin Gyula. Szombathely, 1929. 1-296 p.

 

A szombathelyi egyházmegye története  II. kötet. (3-5. rész) Szerk.  Géfin Gyula. Szombathely, 1929.  297-526 p.


A szombathelyi egyházmegye története  III. kötet. Szerk. Géfin Gyula. Szombathely, 1935. 491 p. 


A történelmi Vas megye helynevei  Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 1986. 41 p.

 

 TAKÁCS Miklós – KRAJEVSZKY Gizella
Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.  Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 1964. 111 p.

 

 Vas vármegye tisztikara a középkorban   Kőszeg, 1940.

 

 Vasi történelmi arcképcsarnok A – Zs.  Szerk. Pethõ Gyula Kézirat

 

 Vasmegye  (folyóirat)    1956. október 2. - 1956. november 18. , Szombathely

 

 Vasmegyei fejek   Szerkesztette és kiadta : Halász Imre , Szombathely 1930.

 Vasmegyei fejek   II. Bővített kiadás   Szerkesztette és kiadta : Halász Imre , Szombathely 1934. 

 RÉCSEI Viktor
Vasmegyei írók  Sopron. 1888. 64 p.

 

Vasmegyei Képes Naptár és Címtár az 1908. évre   Szombathely, 1908. 63-77 p.

 

 VADÁSZ Norbert
Vasvármegye a magyar irodalomban  Szombathely, Egyházmegyei Könyvnyomda. 1908. 73 p.

 

 BALOGH Gyula
Vasvármegye honvédsége 1848-49-ben  Szombathely, 1895. 71 p.

 

 BALOGH Gyula
Vasvármegye nemes családjai  Szombathely, Bertalanffy, 1894. 304 p.

 

Útmutató kezdõ kiadók számára  Összeáll. Krutzler Ferencné, Székelyné Török Tünde, Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 1997. 49 p.