Elektronikus publikációk Elektronikus publikációk

 „… szól néked az itt magyarul”  Válogatás a Berzsenyi Dániel Könyvtár reformációhoz kapcsolódó könyvkincseiből című kiállítás megnyitójára -   Balogh Péter 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár középtávú digitalizálási terve 2003-2005.

A derelyeszaggatótól a vasutas sapkáig : mindent gyűjtő magángyűjtők című kiállítás megnyitójára Massi ferenc 

A Könyvhódító játék értékelésePallósiné Dr. Toldi Márta

A könyvtár hiteles hely - Nemzetközi szeminárium - Szombathely - Bécs, 2003. október 28-29.

A könyvtári szolgáltatások szerepe a nemzetiségi kultúra ápolásában. Egy felmérés tanulságai  - Pallósiné Dr. Toldi Márta 

A látás szépsége   - Könyvbemutató és -ismertetés -  Szombathely, 2014. szeptember 24. - Dr. Köbölkuti Katalin

A magyarság évfordulónaptára  2006.Összeállította: Németh Tibor

A Savaria Szimfonikus Zenekar története 1962- 2012. Válogatott bibliográfia  Összeállította: Horváthné Kupi Ildikó, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda 

A szavakkal kergetőző költő  Összeállította: Nagy Éva, grafikai megvalósítás: Sellyei Tamás Ottó, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

A TIOP, a TÁMOP és a csalódás -  Pallósiné Dr. Toldi Márta

Az átlényegítő. Balázs János festőművész kiállításának megnyitójáraDr. Pataki Gábor

Az elektronikus információszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései  - Konferencia  Szombathely , 2006. október 10. Berzsenyi Dániel Könyvtár

Adalékok a Zsennyei Bezerédi-család és a családi-könyvtár történetéhez -  Prejczer Paula

Ajánlások a 2014-2020. évi stratégiai tervhez - A Berzsenyi Dániel Könyvtár esélyegyenlőségi programja - Nagy Éva

Barkóc (Bakovci) a 19. század közepén -  Barkóczy László - Fülöp László

Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferencia (2012. november 22-23.) 5. szekciójának munkájáról ; Magyar könyvtári hálózat - határok nélkül-  Pallósiné Dr. Toldi Márta

Búcsújáró helyek Vas megyében -  Összeállította: Baráthné Molnár Mónika , Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

Dr. Szigetváry Ferenc (1926-1998) - A gyógyszerész muzeológia legnagyobb hazai művelője Pallósiné Toldi Márta

Élő emlékezet :  4. magyar - szlovén könyvtári tanácskozás Szentgotthárd, 2012. október 1.

Felsőszölnöki szlovén plébánia névrendszere 1750-1800 - Fülöp László

Gondolatok a Nagy Könyv játékról és az olvasásról -  Pallósiné Dr. Toldi Márta 

Kemenesalja helynévtára

Kemenesaljai Digitális Könyvtár

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon

KIPILLANTÁS A KÖNYVTÜKÖRBŐL: Gondolattöredékek a tipográfiáról - Jász Attila

Könyvek, sztárok, Magyarország - Bozzai Judit

Köszöntő A teljesség felé című Weöres Sándor kiállítás megnyitóján - Jasna Horvat

Megújult tudásbázis a VASKIR-ban - IQPORTAL alkalmazások -  Pallósiné Dr. Toldi Márta 

Ötven éves az MKE Vas Megyei Szervezete -  Pallósiné Dr. Toldi Márta 

Pável Ágoston, a könyvtáros. Készült Pável Ágoston születésének 125. évfordulója alkalmából  -  Összeállította: Nagy Éva, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

Péntekfaluról és lakóiról az 1857-es  kateszteri térkép alapján -  Dr. Fülöp László

Pilt Béla "Falak" c. kiállításának megnyitójáraMészáros Szabolcs

Regiszter a Berzsenyi Dániel Könyvtár írói levelezés-gyűjteményéhez  - Merklin Timea, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

Rónaszéki Linda: Felhőbb című kiállításának megnyítója - Csuti Borbála

Rónaszéki Linda "KÖLDÖKGOMBOK" c. akvarellsorozatáról - Torjay Valter

Savaria - Szombathely története: A város fontosabb eseményei 1526-ig -  Kiss Gábor, Tóth Endre, Zágorhidi Czigány Balázs 

Számítógépes katalogizálás hunmarc formátumban  - Barki Katalin - Prejczer Paula

Szombathely kronológia (1848-1945)  Összeállította: Szalainé Bodor Edit, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda  

A dokumentum hibátlan megjelenítéséhez 1024x768 felbontású képernyő beállítás szükséges !

Szombathely kronológia (1945-1990)  Összeállította: Szalainé Bodor Edit, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda   

 

A dokumentum hibátlan megjelenítéséhez 1024x768 felbontású képernyő beállítás szükséges!

 

Szombathely színháztörténete a kezdetektől napjainkig. Válogatott bibliográfia  -  Összeállította: Horváthné Kupi Ildikó, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

 

Transzgenerációs hatások a gyógyszerészetben  - Pallósiné Dr. Toldi Márta

Tóth Csaba József Attila- képei és József Attila képei -  Czetter Ibolya

Ünnepi köszöntő a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a Berzsenyi Dániel Könyvtár együttműködésének 50. évfordulóján - Pallósiné Dr. Toldi Márta

 

Valaki ránk üzent - Pável Ágoston emlékkiállítás születésének 125. évfordulója tiszteletére  -  Összeállította: Illés Péter, Mukicsné Kozár Mária, S. Pável Judit, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

 

 Vas megyei könyvtáros-portrék 1.  -  Urbán László (1922-1996) -   Pallósiné Dr. Toldi Márta

 

Vas Megyei Közgyűlés kitüntetései és kitüntetettjei 1990-2018Szerkesztette: Dr. Köbölkuti Katalin, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda

 

Válogatás a holokauszt irodalmából

Összeállította: Vörösné Adler Erika, Elektronikus változat: Szőkéné Nagy Hilda